Cennik

Pełne obliczenia krok po kroku w postaci edytowalnej Word (plik docx)
Indywidualne wsparcie do projektu poprzez email lub Facebook *
Gwarancja poprawności wyników (zadanie sprawdzane metodami klasycznymi i MES)

Projekt Rectan

Charakterystyki Geometryczne Figur Płaskich

 • Momenty Bezwładności ** 20 zł

  Zawartość Projektu
  Charakterystyki i środki ciężkości poszczególnych figur
  Położenie centralnych osi bezwładności
  Kąt obrotu układu
  Główne centralne osi bezwładności
  Momenty bezwładności
  Przykładowe obliczenia >
  Zamów >

 • Rdzeń Przekroju +5zł

  Zawartość Projektu
  Wyznaczenie rdzenia zadanego przekroju
  Przykładowe obliczenia >
  Zamów >

 • Koło Mohra +5zł

  Zawartość Projektu
  Wyznaczenie rdzenia zadanego przekroju
  Przykładowe obliczenia >
  Zamów >

Projekt Belkar

Uklady Statycznie Wyznaczalne

Projekt Kratos

Kratownice Statycznie Wyznaczalne

 • Metoda Równoważenia Węzłów ** 20 zł

  Zawartość Projektu
  Stopień statycznej niewyznaczalności układu
  Reakcje podporowe
  Siły wewnętrzne w prętach kratownicy (wyznaczenie także prętów zerowych)
  Przykładowe obliczenia >
  Zamów >

 • Metoda Rittera +5zł

  Zawartość Projektu
  Wyznaczanie sił w zaznaczonych prętach kratownicy metodą Rittera (przecięć)
  Przykładowe obliczenia >
  Zamów >

 • Metoda Cremony +5zł

  Zawartość Projektu
  Wyznaczanie sił w prętach kratownicy za pomocą planu sił Cremony
  Przykładowe obliczenia >
  Zamów >

 • Wielobok Sznurowy +5zł

  Zawartość Projektu
  Wyznaczanie sił w prętach kratownicy za pomocą planu sił Cremony
  Zamów >

Projekt Metor

Metoda Przemieszczeń – Układy Statycznie Niewyznaczalne

 • Metoda Przemieszczeń ** 20 zł

  Zawartość Projektu
  Stopień kinematycznej niewyznaczalności układu (SKN)
  Przyjęcie układu podstawowego i układu równań kanonicznych
  Obliczanie łańcucha kinematycznego
  Obliczanie momentów przywęzłowych, sił tnących i sił normalnych (MTN)
  Obliczenie i sprawdzenie reakcji podporowych
  Przykładowe obliczenia >
  Zamów >

 • Działenie Temperatury rozłożonej równomiernie +15zł

  Zawartość Projektu
  Obliczenie wpływu temperatury (ogrzanie równomierne)
  Zamów >

 • Działenie Temperatury rozłożonej nierównomiernie +15zł

  Zawartość Projektu
  Obliczenie wpływu temperatury (ogrzanie nierównomierne)
  Zamów >

 • Przemieszczenia liniowe i kątowe podpór +15 zł

  Zawartość Projektu
  Obliczenie wpływu osiadania podpór (liniowe i kątowe)
  Zamów >

Projekt Silos

Metoda Sił – Układy Statycznie Niewyznaczalne

 • Metoda Sił ** 20 zł

  Zawartość Projektu
  Ustalenie stopnia statycznej niewyznaczalności układu (SKN)
  Przyjęcie układu podstawowego i układu równań metody sił
  Obliczanie układu podstawowego dla sił wirtualnych X
  Obliczanie współczynników macierzy sztywności
  Obliczanie układu podstawowego dla stanu P
  Współczynniki wyrazów wolnych
  Macierz sztywności i wyrazów wolnych
  Obliczanie momentów przywęzłowych, sił tnących i sił normalnych (MTN)
  Obliczenie i sprawdzenie reakcji podporowych
  Przykładowe obliczenia 1 - Wzór Mohra >
  Przykładowe obliczenia 2 - Metoda Simpsona >
  Przykładowe obliczenia 3 - Sposób Wereszczagina-Mohra >
  Zamów >

 • Działenie Temperatury rozłożonej równomiernie +15zł

  Zawartość Projektu
  Obliczenie wpływu temperatury (ogrzanie równomierne)
  Zamów >

 • Działenie Temperatury rozłożonej nierównomiernie +15zł

  Zawartość Projektu
  Obliczenie wpływu temperatury (ogrzanie nierównomierne)
  Zamów >

 • Przemieszczenia liniowe i kątowe podpór +15 zł

  Zawartość Projektu
  Obliczenie wpływu osiadania podpór (liniowe i kątowe)
  Zamów >

* Odpowiadamy na pytania dotyczące zamówionego projektu (obliczenia, wykresy, metodologia obliczeń, wyniki etc.), nie udzielamy korepetycji
** Usługa podstawowa (obliczenia zgodnie z tematem); obliczenia dodatkowe (cena z plusem) sprzedawane są tylko z usługą podstawową; podane ceny są cenami całkowitymi i zawierają już wszystkie podatki

Close Menu
×