Elipsa Bezwładności (Promień Bezwładności)

Rectan

28 Kwietnia, 2019

Elipsa bezwładności – zwana także promieniem bezwładności, przedstawiana w formie graficznej; jest to pierwiastek ilorazu osiowego momentu bezwładności i pola powierzchnii przekroju
wzór:

 – promień bezwładności (elipsa bezwładności)

Jmax, Jmin – główne centralne momenty bezwładności
A – pole powierzchnii przekroju
Teraz wykonamy obliczenia dla przykładu nr 2 (cały przykład możesz zobaczyć – tutaj). A więc będziemy analizować następujący przykład:

Do obliczeń mamy dane:
A = 67.6336 [cm]2
Jmin = 645,1204 [cm]4
Jmax = 1174,9442 [cm]4

Obliczenia dokonane w programie Rectan.
Close Menu
×