Funkcja kwadratowa

Rectan

22 Maja, 2018

Funkcja kwadratowa jest jedną z najczęściej spotykanych funkcji matematycznych. Z tego powodu warto przyjrzeć się jej bliżej i zapoznać się z jej formą oraz własnościami.

Funkcję kwadratową opisać można równaniem:

Gdzie :
y – wartość funkcji,
a,b,c – stałe funkcji,
x – zmienna funkcji.

Wykresem tejże funkcji jest parabola, której ramiona mogą być skierowane w góre lub w dół w zależności od znaku przed stałą ,,a’’.

A) a>0

B) a<0

Jeżeli ,,a’’ jest równe zero to funkcja kwadratowa staje się liniową.

Aby określić miejsca zerowe funkcji kwadratowej możemy użyć następujących wzorów :

Gdzie :
∆ – współczynnik potrzebny do obliczenia miejsc zerowych zwany wyróżnikiem funkcji kwadratowej
b,a,c – stałe funkcji kwadratowej.
Kiedy obliczymy wyróżnik możemy określić ilu miejsc zerowych, czyli punktów przecięcia funkcji z osią ,,x’’ możemy się spodziewać.
∆ < 0 – brak miejsc zerowych,
∆ = 0 – jedno miejsce zerowe,
∆ > 0 – dwa miejsca zerowe.
Aby kontynuować obliczenia musimy znać pierwiastek z wyróżnika funkcji:

Następnie korzystając ze wzorów możemy obliczyć warość zmiennej ,,x’’, dla której y = 0.

Funkcja przyjmuje wartość ekstremalną  dla argumentu:

Jeżeli:
a < 0 – ekstremum będzie wartością maksymalna,
a > 0 – ekstremum będzie wartością minimalną.

Wartość ekstremalną liczymy ze wzoru:

Postaram się to zobrazować na rysunkach poniżej.

A) a < 0

B) a > 0

Close Menu
×