Kącik wiedzy

Projekt Belkar

W tym dziale zebrano materiały, które pozwolą
Ci lepiej zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z rozwiązywaniem układów statycznie wyznaczalnych.

1. Podstawowe jednostki

Sekcja, w której zapoznasz się z podstawowymi jednostkami używanymi w obliczeniach oraz zależnościami między nimi.

2. Zależności kątowe

Sekcja, w której zapoznasz się z podstawowymi zależnościami kątowymi znajdującymi zastosowanie w obliczeniach.

3. Funkcja liniowa

Sekcja, w której zapoznasz się z pojęciem funkcji liniowej, jej podstawowymi własnościami oraz wykresem tej funkcji.

4. Funkcja kwadratowa

Sekcja, w której zapoznasz się z pojęciem funkcji kwadratowej, jej podstawowymi własnościami oraz wykresem tej funkcji​.

5. Konstrukcje statycznie wyznaczalne

Sekcja, w której zapoznasz się z pojęciem konstrukcji statycznie wyznaczalnych oraz warunkami, które muszą spełniać.

6. Konstrukcje statycznie niewyznaczalne

Sekcja, w której zapoznasz się z pojęciem konstrukcji statycznie niewyznaczalnych oraz warunkami, które muszą spełniać.

7. Rodzaje podpór

Sekcja, w której zapoznasz się z najczęściej występującymi rodzajami podpór, ich działaniem oraz charakterystyką.

8. Siły w przegubie

Sekcja, w której zapoznasz się z zasadą działania sił w przegubie będącym łącznikiem tarcz konstrukcji budowlanych.

9. Siła skupiona

Sekcja, w której zapoznasz się z pojęciem siły skupionej oraz rozkładania jej na składowe w przypadku nachylenia pod kątem.

10. Obciążenie rozłożone

Sekcja, w której zapoznasz się z pojęciem obciążenia równomiernego oraz jego najczęściej występującymi rodzajami.

11. Moment zginający

Sekcja, w której zapoznasz się z definicją momentu zginającego zasadą jego działania oraz sposobem obliczania jego wartości.

12. Wykresy sił wewnętrznych

Sekcja, w której zapoznasz się z wykresami sił wewnętrznych i ich wzorami dla układów prostych.

13. Belka – przykład krok po kroku

Sekcja, w której zapoznasz się z przykładem belki (reakcje podporowe oraz siły wewnętrzne) policzonym krok po kroku.

14. Rama – przykład krok po kroku

Sekcja, w której zapoznasz się z przykładem ramy statycznie wyznaczalnej (reakcje podporowe oraz siły wewnętrzne) policzonej krok po kroku.

Close Menu
×