Kącik wiedzy

Projekt Kratos

W tym dziale zebrano materiały, które pozwolą
Ci lepiej zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z rozwiązywaniem kratownic statycznie wyznaczalnych.

1. Podstawowe jednostki

Sekcja, w której zapoznasz się z podstawowymi jednostkami używanymi w obliczeniach oraz zależnościami między nimi.

2. Zależności kątowe

Sekcja, w której zapoznasz się z podstawowymi zależnościami kątowymi znajdującymi zastosowanie w obliczeniach.

3. Konstrukcje statycznie wyznaczalne

Sekcja, w której zapoznasz się z pojęciem konstrukcji statycznie wyznaczalnych oraz warunkami, które muszą spełniać.

4. Konstrukcje statycznie niewyznaczalne

Sekcja, w której zapoznasz się z pojęciem konstrukcji statycznie niewyznaczalnych oraz warunkami, które muszą spełniać.

5. Rodzaje podpór

Sekcja, w której zapoznasz się z najczęściej występującymi rodzajami podpór, ich działaniem oraz charakterystyką.

6. Siła skupiona

Sekcja, w której zapoznasz się z pojęciem siły skupionej oraz rozkładania jej na składowe w przypadku nachylenia pod kątem.

7. Moment zginający

Sekcja, w której zapoznasz się z definicją momentu zginającego zasadą jego działania oraz sposobem obliczania jego wartości.

8. Identyfikacja prętów zerowych w kratownicy

Sekcja, w której zapoznasz się z rozpoznawaniem prętów zerowych w kratownicy statycznie wyznaczalnej.

9. Metoda Równoważenia Węzłów

Sekcja, w której zapoznasz się z najbardziej znaną metodą rozwiązywania kratownic płaskich statycznie wyznaczalnych.

10. Metoda Rittera

Sekcja, w której zapoznasz się z drugą metodą rozwiązywania kratownic zwaną metodą Rittera lub metodą przecięć.

11. Kratownica - metoda Równoważenia Węzłów

Sekcja, w której zapoznasz się z przykładem kratownicy policzonym metodą równoważenia węzłów - krok po kroku.

12. Kratownica - metoda Rittera

Sekcja, w której zapoznasz się z przykładem kratownicy policzonym metodą Rittera (przecięć) - krok po kroku.

13. Kratownica - Cremona

Sekcja, w której zapoznasz się z przykładem obrazującym jak rozwiązać kratownicę za pomocą graficznej metody Cremony.

Close Menu
×