Kącik wiedzy

Projekt Metor

W tym dziale zebrano materiały, które pozwolą
Ci lepiej zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z obliczaniem układów statycznie niewyznaczalnych za pomocą metody przemieszczeń.

1. Konstrukcje statycznie niewyznaczalne

Sekcja, w której zapoznasz się z pojęciem konstrukcji statycznie niewyznaczalnych oraz warunkami, które muszą spełniać.

2. Metoda Przemieszczeń na przykładzie

Sekcja, w której zobaczysz jak rozwiązuje się statycznie niewyznaczalną ramę przy pomocy klasycznej metody przemieszczeń.

Close Menu
×