Kącik wiedzy

Projekt Rectan

W tym dziale zebrano materiały, które pozwolą
Ci lepiej zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z charakterystykami geometrycznymi.

1. Wprowadzenie do charakterystyk

Sekcja, w której zapoznasz się z wprowadzeniem do obliczeń charakterystyk geometrycznych figur płaskich.

2. Momenty statyczne

Sekcja, w której dowiesz się więcej o momentach statycznych figur płaskich.

3. Momenty bezwładności

Sekcja, w której dowiesz się więcej o momentach bezwładności figur płaskich.

4. Momenty dewiacji oraz główne centralne momenty bezwładności

Sekcja, w której dowiesz się więcej o momentach dewiacji oraz głównych centralnych momentach bezwładności.

5. Twierdzenie Steinera

Sekcja, w której dowiesz się więcej o twierdzeniu Steinera i do czego jest wykorzystywane.

6. Momenty bezwładności - krok po kroku - Przykład 1

Sekcja, w której zapoznasz się z przykładowym obliczeniem zadania z charakterystyk geometrycznych.

7. Momenty bezwładności - krok po kroku - Przykład 2

Sekcja, w której zapoznasz się z przykładowym obliczeniem zadania z charakterystyk geometrycznych.

8. Koło Mohra na przykładzie

Sekcja, w której zapoznasz się z Kołem Mohra i dowiesz się jak wyznaczyć naprężenia główne.

elipssa

9. Promień bezwładności

Sekcja, w której zapoznasz się z przykładowym obliczaniem elipsy bezwładności (promień bezwładności).

rdzen

10. Rdzeń przekroju

Sekcja, w której zapoznasz się z przykładowym obliczaniem rdzenia przekroju.

os

11. Mimośrodowe rozciąganie

Sekcja, w której zapoznasz się z przykładowym obliczaniem naprężeń i osi obojętnej.

Close Menu
×