Kącik wiedzy

Projekt Silos

W tym dziale zebrano materiały, które pozwolą
Ci lepiej zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z obliczaniem układów statycznie niewyznaczalnych przy pomocy metody sił.

1. Konstrukcje statycznie niewyznaczalne

Sekcja, w której zapoznasz się z pojęciem konstrukcji statycznie niewyznaczalnych oraz warunkami, które muszą spełniać.

2. Metoda Sił na przykładzie

Sekcja, w której zobaczysz jak rozwiązuje się statycznie niewyznaczalną ramę przy pomocy metody sił sposobem Maxwella-Mohra.

Close Menu
×