Koło Mohra na przykładzie

Rectan

23 Kwietnia, 2019

Koło Mohra –  graficzna forma rozwinięta przez Christiana Otto Mohra, która obrazuje stan naprężęnia głównego.
Jakie dane są potrzebne do Koła Mohra?
Alfa główne – kąt głównych centralnych osi bezwładności
Dxc, Jxc, Jyc – centralne momenty bezwładnosci układu figur
Jmin,  Jmax – główne centralne momenty bezwładności
Co należy wyliczyć:
R – promień
C – środek okręgu, czyli punkt przecięcia osi rzędnych i linii łączącej punkty KL

Teraz wykonamy obliczenia dla przykładu nr 2 (cały przykład możesz zobaczyć – tutaj).
A więc będziemy analizować następujący przykład:

Do obliczeń mamy dane:
2*Alfa główne = 73,277°
Dxyc = 253,708 [cm]4
Jxc = 833.8051[cm]4
Jyc = 986.2595 [cm]4
Jmin = 645,1204 [cm]4
Jmax = 1174,9442 [cm]4

Odkładamy na osi X punkt C w odległości:
Z punktu C zakreślamy okrąg promieniem R.
Okrąg ten wyznacza na osi X punkty Jmin i Jmax.
Odkładając na okręgu wartość Jxc lub Jyc otrzymamy kąt 2alfa, którego wierzchołkiem jest środek okręgu.
Obliczenia dokonane w programie Rectan.
Close Menu
×