Kratownica - metoda Cremony

Czyli jak krok po kroku rozwiązać kratownicę statycznie wyznaczalną za pomocą planu Cremony.

Rectan

10 kwietnia 2018

Zadanie: Dla kratownicy statycznie wyznaczalnej obliczyć siły w prętach za pomocą metody graficznej Cremony.

  1. Obliczanie reakcji podporowych

W tym kroku udajemy się do wpisu Kratownica – metoda równoważenia węzłów.

2. Obliczenie sił w prętach metodą Cremony

Grot wektora jest oznaczony numerem pręta, pokazane są tylko pierwsze wektory iteracji (wektor drugiej iteracji będzie miał oczywiście zwrot przeciwny do pierwszego).
Obliczamy reakcje podporowe kratownicy i rysujemy wielobok sił i reakcji.
Porządek rysowania przyjmujemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Plan Maxwell
Wielobok sił i reakcji

Wybrano Węzeł =0

Wybrano Węzeł =5

Wybrano Węzeł =1

Wykres Cremony

Aby określić wartości sił należy porównać wykreślone wektory sił ze skalownikiem.

Zobacz jak narysować plan sił Cremony dla powyższego zadania w formie wideo krok po kroku.

Animacja wygenerowana w programie Kratos.

Zadanie zostało wygenerowane w programie Kratos. Całe zadanie możesz pobrać tutaj.

Close Menu
×