Obliczanie sił w węzłach kratownic metodą Rittera

Rectan

22 Maja, 2018

Metoda Rittera to kolejny sposób oblicznia sił w prętach kratownic statycznie wyznaczalnych. Często jest ona używana do sprawdzenia wyników liczonych metodą równoważenia węzłów lub po prostu jako ułatwienie obliczeń. W wielu przypadkach jest ona szybsza niż metoda równoważenia węzłów.

Na powyższym rysunku mamy przykład cięcia metodą Rittera przez 3 pręty kratownicy. Spróbujmy obliczyć sumę momentów względem punktów P1 i P2.

W tym konkretnym przypadku siły w prętach są zerowe, ale nie jest to istotne. Ważne aby zauważyć i odpowiednio dobrać punkty, według których liczymy sumę momentów i zredukować ilość prętów w obliczeniach do jednej niewiadomej. Wówczas wyskorzystując tą metodę znacznie przyśpieszymy proces obliczeń.

Close Menu
×