Momenty bezwładności figur płaskich

Rectan

6 Sierpnia, 2018

Momentem bezwładności figury płaskiej nazywamy iloczyn jej pola oraz kwadratu odległości od osi, względem której jest on liczony.

Moment bezwładności zazwyczaj jest wyrażany w jednostkach długości do czwartej potęgi (m4, cm4, itd.). Im większy moment bezwładności względem danej osi, tym przekrój jest sztywniejszy, a co za tym idzie, ugięcie powstałe w wyniku przyłożenia siły będzie mniejsze.

Spójrzmy na powyższy rysunek. Wyobraźmy sobie, że jest to przekrój poprzeczny belki. Naszym zadaniem jest sprawdzić w jakiej pozycji ją ustawić, aby ugięcie po obciążeniu było najmniejsze. Musimy zatem obliczyć momenty bezwładności tego przekroju względem każdej z osi znajdujących się w centrum figury.

W tabeli poniżej przedstawiono parametry geometryczne najczęściej spotykanych figur płaskich.

Wzory na pola figur płaskich możemy znaleźć w tablicach inżynierskich. W przypadku kształtowników tablice często sporządza sam producent.

Wynika z tego, że belkę najlepiej ustawić w pozycji, w której jej oś ,,x’’ będzie prostopadła do kierunku przyłożonej siły. Dokładnie jak na rysunku poniżej.

Close Menu
×