Momenty statyczne figur płaskich

Rectan

6 Sierpnia, 2018

Momentem statycznym figury płaskiej nazywamy iloczyn pola powierzchni tej figury oraz różnicy odległości jej środka geometrycnego i osi, względem której jest liczony.

Moment statyczny może przyjmować wartość ujemną. Jest wyrażany w jednostach długości do trzeciej potęgi (m3, cm3, itd. ). Jeżeli suma cząstkowych momentów statycznych jest równa zero to oś, względem której jest liczony, stanowi geometryczny środek figury. Środek geometryczny możemy obliczyć korzystając z poniższych wzorów.

Załóżmy zatem, że chcemy się dowiedzieć gdzie jest geometryczny poniższego układu figur.

Najpierw musimy policzyć moment statyczny względem osi, które możemy dobrać wedle upodobania oraz pole całkowite wszystkich figur.

Zajmijmy się najpierw figurą po prawej.

Teraz obliczmy niezbędne charakterystyki figury po lewej stronie.

Mając powyższe dane możemy obliczyć geometryczny środek układu figur płaskich.

Obliczyliśmy w końcu współrzędne środka geometrycznego układu. Pora nanieść to na nasz rysunek.

Close Menu
×