Obciążenie rozłożone

Rectan

22 Maja, 2018

Zazwyczaj wyróżniamy dwa typy obciążenia rozłożonego:
A) Obciążenie rozłożone równomiernie

Gdzie :
Q – siła wypadkowa,
q – wartość obciążenia rozłożonego,
l – całkowita długość, na której działa obciążenie rozłożone.

Jest to obciążenie rozłożone wzdłuż całego elementu lub jego fragmentu. Jednostką tego obiążenia będzie siła przypadająca na ustaloną długość zazwyczaj kN/m (kiloniuton na metr). Wypadkową ,,Q’’ tego obciążenia będzie siła równa iloczynowi wartości obciążenia oraz długości, na której występuje przyłożona równo w połowie tej długości.

B) Obciążenie rozłożone po trójkącie,

Q – siła wypadkowa,
q – wartość obciążenia rozłożonego,
l – całkowita długość, na której działa obciążenie rozłożone.

Jest to obciążenie rozłożone wzdłuż całego elementu lub jego fragmentu. Jednostką tego obciążenia będzie siła przypadająca na ustaloną długość zazwyczaj kN/m (kiloniuton na metr). Wypadkową ,,Q’’ tego obciążenia będzie siła równa iloczynowi połowy wartości obciążenia oraz długości, na której występuje przyłożona w jednej trzeciej wysokości trójkąta od jego podstawy lub dwóch trzecich od jego wierzchołka.

Close Menu
×