Oś Obojętna i Mimośrodowe Rozciąganie

Rectan

30 Kwietnia, 2019

Obliczanie naprężeń – mimośrodowe rozciąganie
Obliczenia wykonamy na podstawie przykładu nr 2 (cały przykład możesz zobaczyć – tutaj).
1. Relacje wierzchołków Convex
Poszukiwane naprężenia przekroju wyznaczone zostaną we współrzędnych głównych XgYg
Współrzędne wierzchołków Convex przekroju w układzie XgYg obliczone będą ze wzorów:
gdzie:
to współrzędne w układzie osi centralnych
gdzie:
to kąt nachylenia osi głównych
gdzie:
Współrzędne wierzchołków Convex w układzie XcYc obliczone będą ze wzorów:
gdzie:
to współrzędne środka ciężkości w układzie osi X0Y
Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 4
Punkt 5
Punkt 6
2. Obliczanie naprężeń
3. Wyznaczanie położenia osi obojętnej
Wzór podstawowy równania osi obojętnej we współrzędnych głównych Xg Yg
Przyjęto parametry W i G dla ułatwienia obliczeń układu liniowego prostej
Dzieląc równanie przez G otrzymujemy:
Równanie osi obojętnej w układzie osi Głównych XgYg:
4. Szkic projektu
Obliczenia dokonane w programie Rectan.
Close Menu
×