Belkar

Moduł do obliczania układów statycznie wyznaczalnych.

Funkcje

Główne funkcje programu to m.in.:

SSN

Sprawdzenie stopnia statycznej niewyznaczalności układu.

Reakcje podporowe

Wyznaczenie reakcji podporowych.

Siły wewnętrzne

Obliczanie sił wewnętrznych.

MTN

Rysowanie wykresów sił wewnętrznych MTN.

Walidacja obliczeń

Sprawdzanie poprawności obliczeń za pomocą innej metody obliczeń.

Krok po kroku

Zapis wszystkich obliczeń i rysunków w formie projektu krok po kroku do pliku Word (doc).

Przykładowy projekt

Każdy z programów umożliwia wygenerowanie wszystkich obliczeń i rysunków w formie wydruku krok po kroku do pliku Word (doc). Zobacz przykładowy projekt belki poniżej.

Close Menu
×