Kratos

Moduł do obliczania kratownic płaskich statycznie wyznaczalnych za pomocą metody równoważenia węzłów, metody Rittera i metody graficznej Cremony.

Funkcje

Główne funkcje programu to m.in.:

SSN

Sprawdzenie stopnia statycznej niewyznaczalności układu.

Reakcje podporowe

Wyznaczenie reakcji podporowych.

Siły wewnętrzne

Obliczanie sił w prętach i wyznaczenie prętów zerowych za pomocą metody równoważenia węzłów.

Ritter

Wyznaczanie sił w zaznaczonych prętach metodą Rittera (przecięć).

Cremona

Wyznaczanie sił w prętach za pomocą planu sił Cremony.

Cremona wideo

Możliwość zapisu animacji planu sił Cremony krok po kroku dla danego zadania do pliku wideo.

Pręty zerowe

Automatyczna redukcja prętów zerowych.

Wielobok sznurowy

Wielobok sznurowy reakcji podporowych.

Linie wpływowe

Obliczanie linii wpływu sił w prętach kratownicy

Krok po kroku

Zapis wszystkich obliczeń i rysunków w formie projektu krok po kroku do pliku Word (doc).

Przykładowy projekt

Każdy z programów umożliwia wygenerowanie wszystkich obliczeń i rysunków w formie wydruku krok po kroku do pliku Word (doc). Zobacz przykładowy projekt kratownicy poniżej.

Close Menu
×