Metor

Moduł do obliczania ram statycznie niewyznaczalnych za pomocą klasycznej metody przemieszczeń.

Funkcje

Główne funkcje programu to m.in.:

SKN

Wyznaczanie stopnia kinematycznej niewyznaczalności układu.

Układ podstawowy

Przyjęcie układu podstawowego i układu równań kanonicznych.

Łańcuch kinematyczny

Obliczanie łańcucha kinematycznego.

Macierz sztywności

Obliczanie układu równań kanonicznych.

MTN

Obliczanie momentów przywęzłowych, sił tnących i sił normalnych.

Reakcje podporowe

Obliczenie i sprawdzanie reakcji podporowych.

Redukcja wspornika

Redukcja statycznej części układu.

Profile

Możliwość wstawiania profili oraz przekrojów wprowadzonych w programie Rectan.

Obliczanie przemieszczeń

Obliczanie przemieszczeń i kąt obrotu punktu.

Temperatury

Obliczanie wpływu temperatury równomiernej i nierównomiernej.

Wpływ podpór

Osiadanie podpór (liniowe i kątowe).

Walidacja obliczeń

Sprawdzanie poprawności obliczeń za pomocą innej metody obliczeń.

Krok po kroku

Zapis wszystkich obliczeń i rysunków w formie projektu krok po kroku do pliku Word (doc).

Przykładowy projekt

Każdy z programów umożliwia wygenerowanie wszystkich obliczeń i rysunków w formie wydruku krok po kroku do pliku Word (doc). Zobacz przykładowy projekt metody przemieszczeń poniżej.

Close Menu
×