Rectan

Moduł przeznaczony do obliczania charakterystyk geometrycznych i wytrzymałościowych dowolnych przekrojów.

Funkcje

Główne funkcje programu to m.in.:

Układ podstawowy

Przyjęcie układu podstawowego i wyznaczanie środka ciężkości dla każdej figury.

Centralne osi bezwładności

Wyznaczanie położenia centralnych osi bezwładności.

Kąt obrotu układu

Wyznaczanie kąta obrotu układu.

Główne centralne osi bezwładności

Wyznaczanie położenia głównych centralnych osi bezwładności.

Momenty bezwładności

Obliczanie głównych centralnych momentów bezwładności.

Rdzeń przekroju

Wyznaczenie rdzenia zadanego przekroju.

Koło Mohra

Wyznaczenie naprężeń głównych za pomocą koła Mohra.

Elipsa bezwładności

Rysowanie środkowej elipsy bezwładności.

Mimośrodowe ściskanie lub rozciąganie

Wyznaczenie naprężeń od mimośrodowego działania sił.

Krok po kroku

Zapis wszystkich obliczeń i rysunków w formie projektu krok po kroku do pliku Word (doc).

Przykładowy projekt

Każdy z programów umożliwia wygenerowanie wszystkich obliczeń i rysunków w formie wydruku krok po kroku do pliku Word (doc). Zobacz przykładowy projekt momentów bezwładności poniżej.

Close Menu
×