Silos

Moduł do obliczania ram statycznie niewyznaczalnych za pomocą metody sił.

Funkcje

Główne funkcje programu to m.in.:

SSN

Ustalanie stopnia statycznej niewyznaczalności układu.

Układ podstawowy

Przyjmowanie układu podstawowego i układu równań metody sił.

Obliczanie układu podstawowego

Obliczanie układu podstawowego dla sił wirtualnych X.

Macierz sztywności

Obliczanie współczynników macierzy sztywności.

Stan P

Obliczanie układu podstawowego dla stanu P.

Wyrazy wolne

Współczynniki wyrazów wolnych.

Macierz

Macierz współczynników i wyrazów wolnych.

Reakcje podporowe

Obliczanie i sprawdzenie reakcji podporowych.

MTN

Obliczanie momentów przywęzłowych, sił tnących, sił normalnych.

Animacja układu

Animacja układu i automatyczne dobieranie układu zastępczego.

Profile

Możliwość wstawiania profili oraz przekrojów wprowadzonych w programie Rectan.

Walidacja obliczeń

Sprawdzanie poprawności obliczeń za pomocą innej metody obliczeń.

Krok po kroku

Zapis wszystkich obliczeń i rysunków w formie projektu krok po kroku do pliku Word (doc).

Przykładowy projekt

Każdy z programów umożliwia wygenerowanie wszystkich obliczeń i rysunków w formie wydruku krok po kroku do pliku Word (doc). Zobacz przykładowy projekt metody sił poniżej.

Close Menu
×