Rdzeń Przekroju

Rectan

2 Maja, 2019

Zadanie: Wyznaczyć rdzeń dla poniższego przekroju.
Obliczenia wykonamy na podstawie przykładu nr 2 (cały przykład możesz zobaczyć – tutaj).
1. Rdzeń przekroju
1.1. Kwadranty promieni bezwładności.
i² traktujemy, jako symbol, nie zaś jako kwadrat liczby
1.2. Relacje wierzchołków rdzenia
Poszukiwany rdzeń przekroju wyznaczony zostanie we współrzędnych centralnych Xc Yc
Współrzędne wierzchołków rdzenia przekroju w układzie XcYc obliczone będą ze wzorów:
gdzie ax ay oznaczają współrzędne punktów przecięcia przyjętych osi obojętnych z osiami współrzędnych
osie współrzędnych przyjęto zgodnie z figurą spełniającą warunek Convex
punkty przecięcia ax ay policzono z warunku funkcji liniowej
gdzie a – współczynnik kierunkowy prostej
gdzie p – współrzędne początku linii
gdzie k – współrzędne końca linii
Dla Osi 1 linia ukośna
Dla Osi 2 linia pozioma
Dla Osi 3 linia pionowa
Dla Osi 4 linia ukośna
Dla Osi 5 linia ukośna
Dla Osi 6 linia ukośna
2. Szkic projektu
Obliczenia dokonane w programie Rectan.
Close Menu
×