Siła skupiona

Rectan

22 Maja, 2018

Rozpatrywanie działania siły pod kątem i jej rzut na oś X i Y

Siłę pod kątem możemy rozłożyć na duże składowe.
Jedna składowa działa pionowo na oś „x”, czyli prostopadle do elementu, a druga poziomo na oś „y”,czyli równolegle do elementu.
Do obliczenia wartości siły w danym kierunku zazwyczaj wykorzystuje się zależności kątowe sin i cos:

Stąd siły Px i Py będą wynosić następująco:

lub

Close Menu
×