Zasada działania sił w przegubie

Rectan

22 Maja, 2018

Przegub to miejsce spotkania dwóch elementów (tarcz lub prętów głównie), w którym przekazywane są siły pionowe i poziome. Siły te jak pokazano na rysunku mają przeciwne zwroty i się równoważą.

Ponieważ możliwy jest obrót, suma momentów w przegubie jest zawsze równa zero. Jest to bardzo ważny warunek, często wykorzystywany do obliczania sił oddziałujących na dany element konstrukcyjny.

Close Menu
×