Właściwości funkcji liniowej

Rectan

22 Maja, 2018

Funkcja liniowa ma postać:

Gdzie :
y – wartość funkcji,
a – współczynnik kierunkowy prostej,
b – wyraz wolny.

Wykresem funkcji liniowej jest prosta. W zależności od współczynnika ,,a’’ funkcja może być rosnąca, stała lub malejąca.

A) a > 0

Wykres funkcji będzie rosnący, czyli wraz ze wzrostem wartości ,,x’’ wzrastać będzie wartość ,,y’’.

B) a = 0

Wykres funkcji będzie stały.

C) a < 0

Wykres funkcji będzie malejący, czyli wraz ze wzrostem wartości ,,x’’ wartość ,,y’’ będzie maleć.

Miejsce zerowe funkcji możemy wyznaczyć ze wzoru:

Gdzie :
X0 – miejsce zerowe funkcji,
a – współczynnik kierunkowy prostej,
b – wyraz wolny.

Close Menu
×