Zależności kątów w trójkącie

Rectan

22 Maja, 2018

W czasie studiów budowlanych wiele razy spotykamy się z problemem, gdy jakaś siła, obciążenie lub podpora występują pod kątem. W takiej sytuacji warto się zapoznać z podstawowoymi zależnościami kątowymi oraz ich wartościami najczęściej używanymi w obliczeniach.

Mamy cztery podstawowe zależności w trójkącie :
– sinus (sin),
– cosinus (cos),
– tangens ( tg),
– cotangens (ctg).

Zależności te można opisać następująco:

Sinus alfa jest równy stosunkowi przyprostokątnej znajdującej się naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej trójkąta.

Cosinus alfa jest równy stosunkowi przyprostokątnej leżącej przy kącie do przeciwprostokątnej trójkąta.

Tangens alfa jest równy stosunkowi przyprostokątnej znajdującej się naprzeciwko kąta do przyprostokątnej leżącej przy kącie.

Cotangens alfa jest równy stosunkowi przyprostokątnej leżącej przy kącie do przyprostokątnej znajdującej się naprzeciwko kąta.

Warto znać i rozumieć powyższe zależności, ponieważ są one bardzo często używane zarówno podczas obliczeń inżynierskich i prac wykonawczych.

Podstawowe wartości dla kątów 0 °, 30 °, 45 °, 60 ° oraz 90 °:

Close Menu
×